Specifikationer
Resultatbärare 380110
Produktionsledare Karin Mellblom