Specifikationer
Objektsnummer 19880
Produktionsledare Carolina Alpin
Resultatbärare 380107