Specifikationer
Objektsnummer 00000
Produktionsledare Carolina Alpin
Resultatbärare 350800