Specifikationer
Objektsnummer 16793
Produktionsledare Kerstin Öhman
Resultatbärare 380109