Specifikationer
Produktionsledare Carolina Alpin
Objektsnummer 70327
Resultatbärare 380107
Språk Farsi