Specifikationer
Objektsnummer 24587
Resultatbärare 430101