Specifikationer
Resultatbärare 380107
Objektsnummer 24587