Specifikationer
Resultatbärare 380105
Objektsnummer 70734